دوره مکالمه زبان انگلیسی کودکان

 

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، بهترین زمانی که می توان زبان دوم را فراگفت در سنین کودکی است. کودکان توانایی آن را دارند که همزمان به چند زبان مسلط شوند پس این وظیفه به عهده ی شما اولیا گرامی است که برای آینده ی فرزندتان برنامه ریزی کنید.

 

با توجه به روش آموزشی آموزشگاه زبان مهردانش کلاس ها به طور کامل به زبان انگلیسی برگزار می شوند و زبان دوم به صورت ناخودآگاه به همراه بازی، تماشای فیلم، کاردستی، موسیقی و ... آموزش داده می شود. در این روش علاوه بر اینکه کودکان با قرارگیری در محیط مهارت های گفتاری و شنیداری خود را تقویت می کنند، به دلیل محیط شاد و پویای کلاس ها با علاقمندی در کلاس ها شرکت می کنند و این یکی از نکاتی است که آموزشگاه زبان مهردانش را از دیگر آموزشگاه ها متمایز می نماید.

 

دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان در آموزشگاه زبان مهردانش برای کودکان 7 تا 12 سال بصورت کلاس های ترمیک سه روز در هفته با مجموعه کتابهایFamily and Friends بعنوان کتابهای اصلی و کتابهای داستان کوتاه به عنوان کتاب های جانبی برگزار می شوند.