Tea Break :کلاس مکالمه زبان انگلیسی

 

کلاس های چت و مکالمه موضوعی مهردانش را به آن دسته از زبان آموزانی که از سطح زبان خوبی برخوردار هستند و برای تقویت مکالمه و جلوگیری از فراموشی و همچنین تسلط و روانی هرچه بیشتر در مکالمه می خواهند در کلاس های زبان انگلیسی شرکت کنند، پیشنهاد می کنیم. در این کلاس ها در محیطی کاملا دوستانه در خصوص موضوعاتی که توسط تیم آموزشی مجرب و با تجربه مهردانش تدوین شده است و همچنین پیرامون مسایل روز کشور و دنیا به بحث و تبادل نظر می پردازید.

 

این کلاس ها به صورت ترمیک 1 روز در هفته و ترمیک 2 روز در هفته برگزار می شوند. در این دوره ها تمامی زبان آموزان تعیین سطح شده و متناست با سطح در دوره های چت، گروه بندی می شوند. از همین رو کلاس ها از لحاظ سطح زبان آموزان همگن می باشند. همچنین جهت کیفیت هرچه بیشتر کلاس ها تعداد زبان آموزان در هر کلاس حداکثر 8 نفر می باشد.