پروتکل بهداشتی برگزاری امتحانات حضوری پایه نهم - سال  تحصیلی 99-98

باسمه تعالی

پروتکل های بهداشتی برای حفظ سلامت خود و سایر همکلاسی ها در هنگام تردد به حوزه ها باید رعایت نمایند و اولیا گرامی نیز به آنها  نظارت بیشتری داشته باشند به اختصار خاطر نشان  می شود :

1- از حضور زود هنگام در محل حوزه امتحاني و توقف در حوزه بعد از پايان امتحان خودداري شود.
2- در تمام مدت از ماسک و حتي المقدور از دستکش استفاده شود و بهتر است ماسک و دستکش ذخیره همراه داشته باشند .
3- از تجمع، دست دادن و صحبت مستقيم با همکلاسي ها در محيط حوزه و هنگام تردد در مسیر ها خودداري شود.
4- ملزومات و مایحتاج خود نظیرنوشت افزار ذخيره (خودکارو...)، آب آشاميدني، مواد خوراکي و...  را بصورت شخصي تهيه کرده و با خود به جلسه امتحان ببرند و به هيچ عنوان از وسایل اشتراکی استفاده نشود.
5- از دست زدن و نشستن بر روي صندلي امتحاني ديگران خودداري شود،  به عبارتي تنها و مستقيما" بر روي صندلي که شماره داوطلبي دانش آموز روی آن نصب شده است مستقر شوند.