مدارک لازم جهت ثبت نام پایه هشتم و نهم
1- اصل و کپی شناسنامه دانش آموز
2-کپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر
3-کارنامه پایان سال تحصیلی
4-پرونده سلامت
5- سی دی عکس با مقنعه تیره

 

مجتمع آموزشی مهردانش