هدف از آموزش کامپیوتر در دبستان مهردانش

كودك خلاق امروز، معلم و مهندس پر توان فردا خواهد بود، كه با طرح ها و ايده هاي نوين خود مي تواند چرخ هاي مملكت را به حركت درآورد. اهميت آموزش در دوران اوليه به حدي محسوس و شايان توجه است كه بازتاب آن در كليه بحث ها و پژوهش هاي علمي و برنامه هاي آموزشي دبستان، كاملاً هويدا است.
با توجه به اهمیت آموزش تخصصی علوم رایانه به کودکان،مجموعه مهردانش تمام تلاش خود را در راستای موفقیت دانش آموزان در زمینه ی کامپیوتر و برگزاری المپیادهای کامپیوتری داشته است.
ما امیدواریم تا با حمایت دولتمردان آموزش و پرورش کشورمان و اولیا گرامی همسو با دانش آموزان پیش رویم تا شاهد موفقیت فرزندانمان در سراسر دنیا باشیم.
مبحث ویندوز 7 WORD PAINT اجزا کامپیوتر در قالب شعر


مبحث ویندوز 7 (قسمت اول) GMAIL POWERPOINT