دبستان غیر دولتی مهردانش (دخترانه)
فرم پیش ثبت نام سال تحصیلی 99-98
مخصوص متقاضیانی که در سال تحصیلی جاری در دبستان مهردانش مشغول به تحصیل نمی باشند
پایه مورد تقاضا
  
 
مشخصات دانش آموز (تکمیل کلیه موارد الزامی است)

    نام                               نام خانوادگی    
              
    نام پدر                           شغل پدر    
              
    نام مادر                         نام خانوادگی مادر    
              
    شغل مادر    
   
    کد ملی (بدون خط فاصله)     تاریخ تولد(----/--/--)    
              
                        


اطلاعات تماس (تکمیل کلیه موارد الزامی است)

  شماره تلفن ثابت (با پیش شماره)       شماره تلفن همراه    
 
                         
                         
  کد پستی (بدون خط فاصله)   
    

محل تحصیل سال جاری (تکمیل الزامی است)
در صورتی که در سال جاری در مهدکودک آموزش نمی بیند عدد 0 تایپ شود

 
تصویر مستندات (تکمیل الزامی نیست)