دبستان غیر دولتی مهردانش
فرم پیش ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400

پایه مورد تقاضا (ظرفیت پایه های اول و دوم تکمیل است)
  

                             
مشخصات دانش آموز (تکمیل کلیه موارد الزامی است)

    نام                               نام خانوادگی    
              
    نام پدر                           شغل پدر    
              
    نام مادر                         نام خانوادگی مادر    
              
    شغل مادر    
   
    کد ملی (بدون خط فاصله)     تاریخ تولد(----/--/--)    
              
                        


اطلاعات تماس (تکمیل کلیه موارد الزامی است)

  شماره تلفن ثابت (با پیش شماره)       شماره تلفن همراه    
 
                         
                         
  کد پستی (بدون خط فاصله)   
    

محل تحصیل سال جاری (تکمیل الزامی است)
در صورتی که در سال جاری در مهدکودک آموزش نمی بیند عدد 0 تایپ شود

 
تصویر مستندات (تکمیل الزامی نیست)