این فرم مخصوص متقاضیانی است که در سال تحصیلی جاری در دبستان مهردانش مشغول به تحصیل نمی باشند.
اطلاعیه مهم: با توجه به تکمیل ظرفیت پایه اول، آموزشگاه در صورت ایجاد ظرفیت مجدد به متقاضیانی که پیش ثبت نام نموده اند تماس خواهد گرفت.

فرم پیش ثبت نام سال تحصیلی 1400-1399

پایه مورد تقاضا
  

                             
مشخصات دانش آموز (تکمیل کلیه موارد الزامی است)

    نام                               نام خانوادگی    
              
    نام پدر                           شغل پدر    
              
    نام مادر                         نام خانوادگی مادر    
              
    شغل مادر    
   
    کد ملی (بدون خط فاصله)     تاریخ تولد(----/--/--)    
              
                        


اطلاعات تماس (تکمیل کلیه موارد الزامی است)

  شماره تلفن ثابت (با پیش شماره)       شماره تلفن همراه    
 
                         
                         
  کد پستی (بدون خط فاصله)   
    

محل تحصیل سال جاری (تکمیل الزامی است)
در صورتی که در سال جاری در مهدکودک آموزش نمی بیند عدد 0 تایپ شود

 
تصویر مستندات (تکمیل الزامی نیست)