دبیرستان غیردولتی مهردانش (دخترانه)
این فرم مخصوص متقاضیانی است که در سال تحصیلی جاری در دبستان/دبیرستان مهردانش مشغول به تحصیل نمی باشند.
فرم پیش ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

پایه مورد تقاضا
  

                             
مشخصات دانش آموز (تکمیل کلیه موارد الزامی است)

    نام                               نام خانوادگی    
              
    نام پدر                           شغل پدر    
              
    نام مادر                         نام خانوادگی مادر    
              
    شغل مادر    
   
    کد ملی (بدون خط فاصله)     تاریخ تولد(----/--/--)    
              
                        


اطلاعات تماس (تکمیل کلیه موارد الزامی است)

  شماره تلفن ثابت (با پیش شماره)       شماره تلفن همراه    
 
                         
                         
  کد پستی (بدون خط فاصله)   
    

محل تحصیل سال جاری (تکمیل الزامی است)


 
تصویر مستندات (تکمیل الزامی نیست)