کسب رتبه ی ممتاز سنجش علمی بین مدارس منتخب شیراز را تبریک می‌گوییم.

رتبه های برتر پایه هفتم بین 196 نفر

رتبه دوم: ملودی ناظم زادگان
رتبه پنجم: دریا دسترنج
رتبه دهم: کیانا زارع
رتبه یازدهم: الینا رهنمای فرزامی

 

         

رتبه های پایه هشتم بین 179 نفر

رتبه اول: راحله فاموریان
رتبه دوم: صبا امیرآبادی
رتبه سوم: ندا سهم دینی
رتبه چهارم: زهرا دکرانی