هدف از آموزش کامپیوتر در دبستان مهردانش

كودك خلاق امروز، معلم و مهندس پر توان فردا خواهد بود، كه با طرح ها و ايده هاي نوين خود مي تواند چرخ هاي مملكت را به حركت درآورد.
اهميت آموزش در دوران اوليه به حدي محسوس و شايان توجه است كه بازتاب آن در كليه بحث ها و پژوهش هاي علمي و برنامه هاي آموزشي دبستان

با توجه به اهمیت آموزش تخصصی علوم رایانه به کودکان،مجموعه مهردانش تمام تلاش خود را در راستای موفقیت دانش آموزان در زمینه ی کامپیوتر و
 برگزاری المپیادهای کامپیوتری داشته است.

ما امیدواریم تا با حمایت دولتمردان آموزش و پرورش کشورمان و اولیا گرامی همسو با دانش آموزان پیش رویم تا شاهد موفقیت فرزندانمان در سراسر دنیا
 باشیم.
مبحث ویندوز 7 WORD PAINT اجزا کامپیوتر در قالب شعر


مبحث ویندوز 7 (قسمت اول) GMAIL POWERPOINT