دبستان غیر دولتی مهردانش
این فرم مخصوص متقاضیانی است که در سال تحصیلی جاری در دبستان مهردانش مشغول به تحصیل نمی باشند.
فرم پیش ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
( به دلیل کثرت متقاضیان، پیش ثبت نام پایه اول شیفت صبح جهت بررسی نتایج مصاحبه ورودی غیرفعال می باشد.)
پایه مورد تقاضا


                             
مشخصات دانش آموز (تکمیل کلیه موارد الزامی است)

    نام                               نام خانوادگی    
              
    نام پدر                           شغل پدر    
              
    نام مادر                         نام خانوادگی مادر    
              
    شغل مادر    
   
    کد ملی (بدون خط فاصله)     تاریخ تولد(----/--/--)    
              
                        


اطلاعات تماس (تکمیل کلیه موارد الزامی است)

  شماره تلفن ثابت (با پیش شماره)       شماره تلفن همراه    
 
                         
                         
  کد پستی (بدون خط فاصله)   
    

محل تحصیل سال جاری (تکمیل الزامی است)
برای متقاضی پایه اول که در سال جاری در مهدکودک آموزش نمی بیند عدد 0 درج شود

 
تصویر مستندات (تکمیل الزامی نیست)