دبستان غیر دولتی مهردانش
فرم پیش ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳
این فرم مخصوص متقاضیانی است که در سال تحصیلی جاری در دبستان مهردانش مشغول به تحصیل نمی باشند.

اولیا گرامی مهدنگار: در صورتی که در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ فرزند شما در شیفت عصر در حال تحصیل می باشد

فقط می توانید شیفت عصر را برای پایه اول انتخاب نمایید. در صورت مغایرت با لیست مهدنگار، ثبت نام شما لغو می گردد.

 
پایه مورد تقاضا


به دلیل کثرت متقاضیان، در حال حاضر پیش ثبت نام در پایه اول-شیفت صبح امکان پذیر نمی باشد
مشخصات دانش آموز (تکمیل کلیه موارد الزامی است)

    نام                               نام خانوادگی    
              
    نام پدر                           شغل پدر    
              
    نام مادر                         نام خانوادگی مادر    
              
    شغل مادر    
   
    کد ملی (بدون خط فاصله)     تاریخ تولد(----/--/--)    
              
                        


اطلاعات تماس (تکمیل کلیه موارد الزامی است)

  شماره تلفن ثابت (با پیش شماره)       شماره تلفن همراه    
 
                         
                         
  کد پستی (بدون خط فاصله)   
    

محل تحصیل سال جاری (تکمیل الزامی است)
برای متقاضی پایه اول که در سال جاری در مهدکودک آموزش نمی بیند عدد 0 درج شود

 
تصویر مستندات (تکمیل الزامی نیست)