دوره مکالمه زبان انگلیسی نوجوانان

 

با توجه به روش آموزشی آموزشگاه زبان مهردانش تمامی کلاس ها به طور کامل به زبان انگلیسی برگزار می شوند و زبان دوم به صورت ناخودآگاه به همراه بازی، تماشای فیلم، کاردستی، موسیقی و ... آموزش داده می شود. در این روش علاوه بر اینکه زبان آموزان با قرارگیری در محیط مهارت های گفتاری و شنیداری خود را تقویت می کنند، به دلیل محیط شاد و پویای کلاس ها با علاقمندی در کلاس ها شرکت می کنند و این نکته ای است که آموزشگاه زبان مهردانش را از دیگر آموزشگاه ها متمایز می نماید.

 

دوره آموزش زبان انگلیسی نوجوانان در آموزشگاه زبان مهردانش بصورت کلاس های ترمیک دو روز در هفته با مجموعه کتابهای Got it! بعنوان کتابهای اصلی و کتابهای داستان و کتابهای داستان کوتاه که با دقت تمام، متناسب با سطح زبان آموزان در هر ترم توسط مدیران آموزشی انتخاب می شوند، برگزار می گردد.